Radiotelefon bazowy K-1M.

            Był nowszą wersją radiotelefonu K-1 całkowicie wykonaną w technice półprzewodnikowej. W związku z tym posiadał lepsze parametry eksploatacyjne. Przede wszystkim mniejszy pobór mocy. W ostatnim okresie gdy jeszcze dopuszczalna była praca w tym paśmie, sukcesywnie zastępował swego poprzednika.

          Poza mniejszymi poborami prądu z sieci lub akumulatorów pozostałe parametry były takie same jak dla radiotelefonu lampowego.