Zautomatyzowany wóz dowodzenia ZWD-3 na samochodzie terenowym.

Zautomatyzowany Wóz Dowodzenia  ZWD-3 „Irys” na podwoziu Tarpana – Honkera przeznaczony jest do zapewnienia łączności dla osób funkcyjnych stanowiska dowodzenia.

Wyposażony jest w: dwie radiostacje VHF, radiostacja HF, blok sprzężenia radiowego,  łącznico – krotnice. regenerator kablowy, mikrokomputer, terminal osobisty,  zespół spalinowo – elektryczny.

Umożliwia on w zakresie łączności radiowej:

- pracę w dwóch sieciach radiowych VHF;

- pracę w jednej sieci radiowej HF;

- świadczenie usług radiodostępowych;

- zautomatyzowaną pracę i transmisję danych różnymi drogami przesyłowymi z udziałem serwera komunikacyjnego; 

- możliwość prowadzenie transmisji danych;

- współpracę z różnymi radiostacjami w trybie analogowym dla radiostacji HF i VHF;

- cyfrową pracę foniczną dla radiostacji VHF;

- transmisję danych w zakresie HF;

- obsługę automatyczną abonentów podłączonych do łącznico – krotnicy;

- tworzenie traktów cyfrowych i łączenie z innymi łącznicami;

- prowadzenie utajnionej łączności fonicznej i transmisji danych dla abonentów cyfrowych łącznico – krotnicy;

- zdalne sterowanie radiostacjami oraz wykorzystywanie funkcji łączności wewnętrznej z pulpitu wynośnego;

- świadczenie usług radiodostępowych dla abonentów systemu łączności przewodowej.